Snabba Hus – ett modulboende för unga

Snabba Hus – ett modulboende för unga

Flera nya bostadslösningar har dykt upp på marknaden de senaste åren. En lösning som det pratas mycket om är modulhus. Vi har intervjuat Myr Ullhammar från Svenska Bostäder, en partner till Sthlm6000+, som just nu arbetar med projektet Snabba Hus.

Vad är Snabba hus?
"Snabba hus är ett viktigt projekt för Svenska Bostäder där vi vill hjälpa svenska bostadslösa ungdomar att hitta en värdig bostad under minst fem år. Vi hittade tidigt en samarbetspartner i Junior Living som utvecklat ett permanent industriellt byggnadssätt för bostadsrätter av hög klass. NK-nivå. Vi kombinerar hög kvalité med överkomlig hyra. Arkitekten Andreas Martin-Löf valdes till Årets arkitekt av Residence, och Snabba hus var en viktig faktor i att han fick priset. Jag fick tidigt bekräftat att deras smarta och snabba byggproduktion även lätt medgav att demontera våningarna så att lägenheterna lätt kunde flyttas. Då öppnade möjligheten att söka på tillfälliga bygglov. 5+5+5 år. Då kunde husen stå upp till 15 år och sedan flyttas en gång till en permanent plats. Vi kan låta detaljplaneprocessen ha sin viktiga gång och vi kunde erbjuda 100 till 1000 tals bostäder tillfälligt för unga. För en ung person är ett bostadskontrakt på 3-5 år en evinnerlig tid."

På vilka platser finns Snabba hus idag och på vilka platser planerar ni att ställa upp Snabba hus?
"I dag finns Snabba hus i Västberga. Vi har fått bygglov i Råcksta och Norra Ängby. Fler tomter undersöks."

Vilka får söka boendeformen och hur söker man?
"I Västberga kan ungdomar från 18 till 26 år söka, man går via bostadsförmedlingen i Stockholm."

Hur många bostäder är uppförda respektive planerar ni att uppförda?
"I Västberga 280 lägenheter, i Råcksta 250 lägenheter och i Norra Ängby 127."

Hur många gånger bedömer ni att husen kan flyttas?
"Husen kan flyttas 30 gånger för de är så gediget byggda, men vi har bara planerat att flytta dom en gång."

Vad skiljer Snabba hus från andra modulhus?
"Den höga kvaliteten med en genomarbetad modern arkitektur, som gett ett enkelt genomarbetat formspråk som i sin tur visar hållbarhet och näst intill passivhus i energiförbrukning. Dessutom är husen tillverkade i Sverige. Alla produkter med några få undantag är från Sverige. Det ger ett minimum av transporter och utsläpp av koldioxid. Och inte minst får många människor sysselsättning i Sverige."

Vilka svårigheter och utmaningar står modulhusen inför idag?
"En fara är att andra aktörer försöker få samma OK på att bygga på tillfälliga lov, men med hus som inte är värdiga, typ containrar eller nödbostäder. En utmaning är att få samhället att se dessa hus som självklara på marker som ska detaljplaneläggas runt om i landet, så att man i avvaktan på de viktiga detaljplaneprocesserna kan bygga dessa hus. Då kommer man klaga mindre på tiden som våra byggprocesser tar. Sedan är det bara att flytta modulhusen en gång."

Myr Ullhammar är utvecklingsansvarig för Snabba Hus på Svenska Bostäder.

+