Studentbostäder allt viktigare i digitaliseringens tidsålder

Studentbostäder allt viktigare i digitaliseringens tidsålder

Den 15 juni bjöd Sthlm6000+ in till frukostseminariet ”Studentbostäder i digitaliseringens tidsålder” i Stockholmsrummet. Susanne Malmgren, studentbostadsansvarig på Akademiska Hus, presenterade rapporten ”Digitaliseringens påverkan på våra lärosäten”. Studentbostäder och utformningen av livet utanför studierna kan komma att bli en allt viktigare beståndsdel i framtidens digitaliserade studiemiljöer.

– Det finns stora förändringar, både demografiskt och digitalt, som ställer nya krav på hur vi utformar våra studiemiljöer. Medellivslängden ökar och utvecklingen sker snabbare idag vilket innebär att många fler kan komma att behöva ställa om och byta karriär mitt i livet. Därmed kommer också den typiska studenten i framtiden sannolikt se annorlunda ut jämfört med idag, berättade Susanne Malmgren.

Globaliseringen har också ökat konkurrensen om studenterna. Digitaliseringen har minskat avstånden samt underlättat de internationella universitetens tillgänglighet. Studenternas rörlighet har således ökat betydligt.

– Våra svenska lärosäten utmanas. Internationellt garanteras många gånger studenterna boende, inte sällan med fullservice – till exempel tre mål mat om dagen. Campusutformningen måste vara attraktiv och bli mer av lärosätenas varumärken utåt, anser Susanne Malmgren.

En student med en femårig utbildning behöver inte längre innebära att han eller hon pluggar fem år på campus. De senaste åren har fler konkurrenskraftiga alternativ till de traditionella lärosätena poppat upp på marknaden. Minerva är ett digitalt universitet som erbjuder individanpassad utbildning. Universitetet startades 2013 och är Ivy League-klassat. I år var antagningskraven till och med högre än till Harvard.

– För Minerva är studentboendet om möjligt ännu viktigare än för de traditionella lärosätena. Minerva erbjuder boenden i sju storstäder, bland annat Buenos Aires, London och San Fransisco. Deras studentbostadshus fungerar som hubb för utbildning och sociala erfarenheter där studenterna bor, sover, äter och studerar samtidigt som de har nära till samhälle och storstad, avslutar Susanne Malmgren.

För mer information, kontakta Susanne Malmgren på susanne.malmgren@akademiskahus.se.

+