Så vill studenterna bo i framtiden

Så vill studenterna bo i framtiden

Sthlm6000+ partners Stockholms Studentbostäder (SSSB) och White Arkitekter har tillsammans med Studentbostadsföretagen tagit fram rapporten ”Framtidens studentbostäder”. Rapportens slutsatser om hur framtidens studentbostäder borde utformas kommer delvis att förverkligas i ett kommande projekt av Stockholms Studentbostäder (SSSB) med byggstart 2017.

Rapporten, som släpptes den 16 juni, innehåller två delar; dels en studie om studenternas boendepreferenser, dels framtagna studentbostadskoncept som baserats på studiens resultat.

Enligt studien är den genomsnittliga åldern på hyresgästen i en studentbostad 24 år. 59 procent av studenterna bor i lägenheter och 40 procent bor i korridor. En övervägande majoritet av de som bor i lägenhet bor i enrumslägenhet. Det som studenter upplever som sämst med sitt boende är hyran. De som bor i korridor är mer nöjda med hyran än de som bor i lägenhet, men de som bor i korridor är sin tur betydligt mer missnöjda med de gemensamma köksutrymmena.

På frågan hur studenterna egentligen skulle vilja bo svarar 65 procent enskilt boende och 35 procent kollektivt boende. Bland de som valt en kollektiv lösning vill de allra flesta ha en delad lägenhet för 2-3 personer. Av alla som besvarat enkäten uppger endast 15 procent att de hade valt korridorboende/minikorridor om de fått välja idag.

Det är med utgångspunkt i detta som tre studentbostadskoncept tagits fram.

– När vi insåg hur stort intresset är för att bo kollektivt blev vi överraskade. Studentbostäder har utformats på ett likartat sätt under lång tid men utifrån den här undersökningen vågar vi skapa en ny palett av studentbostäder för olika sätt att leva. De tre bostadskoncepten visar också att yteffektivitet och tilltalande arkitektur inte står i motsats, utan snarare bidrar till varandra, säger Kristoffer Roxbergh, ansvarig arkitekt på White, i ett pressmeddelande.

De tre konceptbostäder som White presenterar i rapporten är uniBO, duoBO och multiBO. UniBO är ett boende för en student där fokus har varit att ta vara på önskemålen om ökad avskildhet inom bostaden, samt en ökad flexibilitet. I duoBO har man utformat en bostad som lever upp till studenternas bild av den mest populära kollektivboendeformen, där de boenden ges ökade möjligheter till socialt umgänge men samtidigt kan dra sig undan och ha sitt eget. MultiBO är ett större kollektivt boende, men utan den klassiska korridorskänslan. Bostaden är uppdelad i två våningar där de privata delarna finns på övervåningen och de sociala ytorna på nedervåningen.

SSSB har redan påbörjat ett studentbostadsprojekt med de framtagna koncepten uniBO och duoBO. Studentbostäderna byggs i Björkhagen tillsammans med mer traditionella bostäder. Byggstarten är planerad att ske 2017 och bostäderna beräknas stå inflyttningsklara 2019.

Ta del av hela rapporten och se fler bilder av konceptbostäderna här (PDF)

Bild: White Arkitekter

+