Anders Flodin: ”Med Sthlm6000+ har studentbostadsmarknaden blivit mer greppbar”

Anders Flodin: ”Med Sthlm6000+ har studentbostadsmarknaden blivit mer greppbar”

Grattis Anders Flodin, vd Karolinska Institutet Housing, som är ny styrelseledamot i Sthlm6000+.

Vad vill du uppnå med din plats i styrelsen för Sthlm6000+?

Jag sitter som representant för lärosätena. Studentboendet är en förutsättning för högre studier. I Sverige har vi en delning mellan boendet och utbildningen, vilket är ovanligt sett till andra länder runt om i världen. Sthlm6000+ är ett första steg för att sudda ut denna gränsdragning och få till en bättre koppling mellan lärosätena och studieboendet. De som påbörjar studier vid ett nytt lärosäte i en ny stad utsätts för tillräckligt med rädsla inför allt det nya, att leta boendet är ytterligare en påfrestning. Sedan skulle jag även vilja se en S-norm, en relation mellan studieplatserna och studentbostäderna. Denna fråga tycker jag Sthlm6000+ har lyckats att sätta på kartan.

Vad har ni fått ut av samarbetet hittills?

Sedan vi gick med i Sthlm6000+ tycker jag att kvaliteten på de erbjudanden om blockförhyrning av studentbostäder vi får har förbättrats. Tidigare kunde vi bli erbjudna slitna baracker ute i någon förort. Massa fastighetsutvecklare sprang runt och hade högt flygande planer kring olika projekt som vi förstod aldrig skulle bli av. Eftersom studentbostadsbristen var så utbredd trodde man väl att vi kunde acceptera vad som helst. Men genom Sthlm6000+ har studentbostadsmarknaden blivit mer greppbar och identifierats på helt annat sätt. Det är betydligt mer seriösa aktörer på marknaden och de mest konstiga projekten lyser med sin frånvaro. Genom Sthlm6000+ har man också lyckats samla alla aktörer runt ett bord – myndigheter, byggherrar och lärosäten i syfte att få till stånd regelförenklingar. På så sätt har vi blivit en större kraft som agerat tillsammans.

Hur skulle du att vilja att utvecklingen såg ut kommande år?

I framtiden vore det fantastiskt om studenter i samband med sitt antagningsbesked också erbjöds en bostad. Det behöver inte vara något avancerat, men tak över huvudet i alla fall och lärosätena borde ha till uppgift att tillhandahålla det första terminen eller kanske till och med första året. Därefter hänvisas studenten till bostadsmarknaden. En sådan lösning tycker jag skulle kunna subventioneras med skattemedel. Det handlar trots allt om vår framtida kompetensförsörjning.

Hur arbetar ni på KI Housing med att hitta bostäder till era studenter och forskare?

Vi letar med nål och förstoringsglas. Mycket har handlat om att få tillfälliga lösningar för att stilla det akuta behovet. Men det fungerar inte riktigt. Vi måste bygga permanent. I dagsläget har vi ett projekt tillsammans med Akademiska Hus i Hagastaden som syftar till att bygga campusnära studentbostäder.

Hur vill studenter/forskare vid KI bo?

Jag jobbar framför allt med internationella studenter och forskare och det finns en hel del att ta hänsyn till. Forskare har t ex ofta med sig familj och kan tänka sig att bo lite längre bort från campus för att få lugn och ro. Men huvudregeln är att de allra flesta vill bo campusnära, i synnerhet de internationella studenterna. Närheten till lärosätet är jätteviktig, särskilt första året. Sedan finns det även en trygghets- och säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Flera forskare sitter i labbet sent in på natten, det ställer ännu större krav på att de både har nära hem och trygga färdvägar. Vi måste vara medvetna om att vi konkurrerar med universitet i hela världen om de smartaste hjärnorna, attraktiva studentboenden är en nyckel.

+