Nu finns Sthlm6000+ i Stockholmsrummet!

Nu finns Sthlm6000+ i Stockholmsrummet!

En bildpresentation av Sthlm6000+ finns nu på plats i Stockholmsrummet i Kulturhuset. Skärmen ger besökare möjlighet att läsa om projektet, ta del av det aktuella antalet antagna, påbörjade och inflyttningsklara studentbostäder i länet samt fördjupad information om vissa studentbostadsprojekt.

Studentbostadssiffrorna uppdateras löpande och besökare kan på så sätt följa projektets nuvarande status i relation till målet om 6 000 inflyttningsklara bostäder till slutet av 2017. Under detta och kommande år planerar också Sthlm6000+ att anordna flera seminarier i Stockholmsrummet. Den 15 juni arrangerades frukostseminariet "Utformandet av studentboendet i digitaliseringens tidsålder".

I Stockholmsrummets permanenta utställning finns bland annat en modell av ett växande Stockholm. Allmänheten kan besöka utställningen 10.00 – 19.00 på vardagar och 11.00 – 16.00 på helger.

+