Första gjutningen av KTH Live-in-Lab

Första gjutningen av KTH Live-in-Lab

I dag genomförde Einar Mattsson den första gjutningen av KTH Live-in-Lab, ett byggprojekt som kommer bestå av både studentbostäder och forskningslaboratorium. Huvudfinansiären bakom projektet är Einar Mattsson som har tagit fram studentbostäderna tillsammans med KTH, Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Stockholms stad.

– Högskolans attraktivitet är viktig för Stockholms tillväxt och den vill vi bidra till. Glädjande är att planprocessen för detta projekt tagit endast 18 månader. Det är det snabbaste som vi någonsin varit med om, mycket tack vare ett gott samarbete med Akademiska Hus och Stockholms stad, säger Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattson.

KTH Live-In Lab kommer att delas upp i två olika delar, en passiv och en aktiv del. Den passiva delen används av forskarna för att samla information om de boendes liv, till exempel hur ofta de är hemma och vilka tider de sover. Den aktiva delen kommer att bestå av 305 bygglovsbefriade lägenheter och ska användas för att testa ny teknik. Studentlägenheterna byggs om på årlig basis. Forskare och studenter bestämmer hur lägenheterna ska utformas. Syftet med projektet är att öka innovationstakten genom att tiden mellan forskningsresultat och marknadsintroducering kortas.

– Detta projekt möjliggör för forskning att snabbare komma ut i samhället. Som gammalt kommunalråd måste jag också imponeras av den snabba planprocessen på 18 månader. Tack Einar Mattsson, Akademiska Hus och Stockholms stad, sa högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, innan hon genomförde den första gjutningen.

Einar Mattsson är partner till Sthlm6000+ och KTH Live-in-Lab bidrar både till Sthlm6000+ projektmål 6 000 nya studentbostäder i Stockholmsregionen till år 2017 och till målet om att utveckla framtidens studentboende.

Stockholms stads bostadsförmedling kommer att förmedla de nya lägenheterna till studenterna. 

+