Studenter ska utveckla Kista Science City

Studenter ska utveckla Kista Science City

Kista är området som gått från att vara ett militärt övningsfält till ett nav för företag i framkanten av den digitala utvecklingen. Kista Science City samlar i dag 300 ICT-företag med 15 000 anställda, men även 9 000 studenter och 1 000 forskare. Önskan om att även kunna erbjuda dessa ett boende i området är en av anledningarna till att man gått med i Sthlm6000+.

Kista Science City har sitt ursprung i Stiftelsen Electrum, som samlar samhället, näringslivet och akademin. Målet var att genom samverkan skapa en region som är världsledande på radio och telekommunikation. När området skulle stärka sin internationella profil döptes det om till Kista Science City. Trots en dipp under it-kraschen i början av 2000-talet har området vuxit och fått en allt större internationell betydelse.

– Just nu arbetar vi med att utveckla området och fylla det med ett stadsliv. Vi tror mycket på fler kategoriboenden, så som student- och forskarbostäder. Studenter skapar liv i stadsmiljön, tar egna initiativ och bidrar till en mer spännande omgivning för andra boende, berättar Åke Lindström, ICT Development Director på Kista Science City.

Samverkan mellan samhället, näringslivet och akademin beskrivs som Kista Science Citys främsta framgångsfaktor. Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan har filialer i Kista. Åke Lindström tror dock att bristen på attraktiva studentbostäder i närheten av universitetens lokaler får studenter att undvika att studera i Kista.

– Får vi fler attraktiva studentbostäder i området kan vi locka fler ICT-talanger till Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Just nu följer vi pågående byggprojekt med spänning. Dessutom träffar vi olika byggherrar i området för att se hur vi kan integrera studentbostäder i det befintliga bostadsbeståndet, fortsätter Åke Lindström.

Utöver att utveckla stadslivet arbetar man just nu med Urban ICT Arena, som är en testbädd för nya innovativa lösningar. Förhoppningen är att studenter ska vara med och utveckla och utforska digitaliseringens möjligheter. Urban ICT Arena invigs den 25 april och nyfikna är då välkomna att ta del av allt som Kista Science City har att erbjuda.

+