Frizoner för innovativt byggande

Frizoner för innovativt byggande


Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin – IVA har utarbetat ett förslag på hur frizoner för innovativt urbant boende kan se ut. Frizonerna är områden där det kan göras undantag från regelverk för att utveckla nya lösningar för hållbara boenden. Tanken är att de nya boendelösningarna som visar sig vara lyckade ska kunna göras till norm inom branschen.

– Den snabba urbaniseringen och rådande klimathot ställer krav på att utveckla nya lösningar för att skapa yteffektiva och hållbara boenden. Vi hoppas bland annat att frizonerna leder till att vi får fram en fastighet som har nettoproduktion av energi, säger Lisa Renander, ansvarig för smart urbant boende på IVA.

Det var när IVA anordnade en workshop i augusti förra året som idén om att skapa frizoner för byggande uppkom.

– Skapa en frizon utan regler där allt är tillåtet att testa – som en open innovation miljö inom smart urbant boende, föreslog Lars Stehn, professor vid Luleå Tekniska Universitet, under workshopen.

Enligt förslaget som nu tagits fram ska kommunerna markanvisa platser för frizoner, antingen inom ett område eller i en befintlig byggnad. Frizonerna fungerar som inkubatorer som är öppna för näringsliv, forskare och myndigheter som är intresserade av att testa nya lösningar. För att få aktörer att våga ta risker och testa nya idéer är tanken att kommunala, regionala och statliga stöd ska kunna kopplas till frizonen.

IVA kommer att jobba vidare med förslaget om frizoner till fram till juni och därefter tas beslut om fortsatt process. I både projektets arbets- och referensgrupp finns representanter från Sthlm6000+ partners och medlemmar; Sweco, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms stad.

+