The Class Conference 2015

The Class Conference 2015

Den 3-4 november hölls The Class Conference i Amsterdam där Erik Westin, stf regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm och en av initiativtagarna till Sthlm6000+, var inbjuden för att presentera Sthlm6000+. Konferensen anordnas av Class of 2020, en tankesmedja med studentboendefrågor som huvudfokus. Vi passade på att ställa ett par frågor till Erik Westin om Class of 2020 och hans medverkan under konferensen.

Vad är Class of 2020?
Tankesmedjan Class of 2020 är ett initiativ och ett samverkansprojekt vars syfte och mål på många sätt liknar den ambition vi har i Sthlm6000+. Projektet samlar ett stort och brett nätverk av aktörer som tillsammans bidrar till att utveckla en studentbostadsmarknad i Europa som är öppen, internationell, professionell, sofistikerad och inte minst att den ska tillgodose studenternas, universitetens och inte minst universitetsstädernas behov.

Vilken var din roll under The Class Conference?
Konferensens tema var i år ”Rolling out the red carpet” – strategier för att attrahera internationella talanger och jag var inbjuden som talare och paneldeltagare i konferensens slutdiskussion. Jag presenterade Sthlm6000+ och på vilket sätt vi arbetar för att främja studentbostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Jag lyfte fram goda exempel på strategier för samarbeten mellan myndigheter, lärosäten och det privata näringslivet som syftar till att attrahera studenter. Det var en inspirerande debatt!

Vilka andra var inbjudna talare och vilka deltog?
Bland talarna fanns allt från representanter från internationella universitet, forskare till internationella bostadsutvecklare, finansiärer och mjukvaruföretag med lösningar för förmedling av studentbostäder.

 Kan du nämna något som var särskilt intressant att lyssna på?
Särskilt intressant var det att få lyssna till Vanessa Debiais-Sainton, som leder Europakommissionens Erasmus-sektion. Hon berättade att de nu satt som mål att utvidga programmet så att minst 25 procent av de europeiska studenterna, vilket betyder att 2 milljoner studenter årligen ska vara involverade inom Erasmusprogrammet från 2020. Självklart vill vi i Stockholm stå starka i konkurrensen om dessa studenter vilket är något som ställer ytterligare krav på att vi har ett attraktivt boendeutbud och inte minst att vi har en förmedling som fungerar mycket bättre och är transparant.

 Vad kan Sthlm6000+ lära av Class of 2020 (inte minst inför Studentbostadsåret 2017)?
Det som gjorde störst intryck var den stora bredden av aktörer som såg studentboende som en intressant marknad att gå in i. När vi startade Sthlm6000+ hade vi motsvarande ambitioner att engagera aktörer utanför den traditionella kretsen kring byggande och förvaltning. Tiden var inte riktigt mogen då men Class of 2020 visade på att intresset definitivt finns nu och att studentboende är en marknad som många skilda aktörer ser en affärutveckling i. Det är något som vi kan använda Studentbostadsåret 2017 till att lyfta fram.

The Class Conference anordnas i Amsterdam varje år i november sedan 2011. Se http://www.theclassconference.org/

I Stockholm arrangeras studentbostadskonferensen Studbo17 i slutet av 2017, med SSSB som värd.

Bild lånad av: The Class Conference (http://www.theclassconference.org/)

+