Rundabordssamtal med landshövding Chris Heister

Rundabordssamtal med landshövding Chris Heister

Den 12 april bjöd landshövding Chris Heister in kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer, vd:ar i bolag som är partners i Sthlm6000+ och företrädare för lärosäten till ett rundabordssamtal om studentbostäder.

Vid samtalet lyftes flera goda tankar om hur studentbostadsbyggandet i länet även fortsatt ska kunna hålla hög takt – och vilka hinder för byggandet som behöver ses över på riksnivån.

Frågan om bostadsbyggandet inte borde bli ett riksintresse diskuterades intensivt runt bordet tillsammans med möjligheterna att bevilja tillfälliga bygglov för studentbostäder.

Ett par kommuner pekade på enskilda faktorer som påverkar byggandet av bostäder i just deras kommuner och en kommun föreslog att staten skulle inventera markinnehavet.

Lärosätena poängterade i samtalen vikten av att studentbostäder integreras i studieupplevelsen och att kollektivtrafiken är en central del för att Stockholm ska vara en attraktiv studentregion.

Stort tack till alla som medverkade vid rundabordssamtalet och till landshövding Chris Heister för värdskapet!

+