Stark avslutning av 2015: Studentbostadsbyggandet i Stockholm spurtar

Stark avslutning av 2015: Studentbostadsbyggandet i Stockholm spurtar

Under slutet av 2015 har det tagits första spadtag för nya studentbostadsprojekt på tre olika campus runt om i Stockholm.

Den 30 november tog ByggVesta det första spadtaget för 103 nya studentbostäder ihop med Grön Bostad på KTH Campus. Bostäderna beräknas stå inflyttningsklara våren 2017, som är stadsbyggnadsprojektet Sthlm6000+ målår. I oktober tog ByggVesta även det första spadtaget för nya studentbostäder vid Campus Flemingsberg.

Samma vecka som spadtaget på KTH Campus satte Svenska Bostäder och Akademiska Hus spaden i marken för Stockholms nästa stora campusbygge: Campus Albano. Albano kommer att generera 1 000 student- och forskarbostäder och bli ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan med varandra.

– Att bygga campus Albano med 1 000 klimatsmarta student- och forskarlägenheter ligger helt i linje med vår målsättning att skapa fler hem för unga. Att dessutom skapa ett område med liv och rörelse under dygnets alla timmar i direkt anslutning till universiteten ser vi som oerhört positivt, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder, i ett pressmeddelande från Akademiska Hus.

Campus Albanos första inflyttningsetapp är planerad till 2018.

Läs mer om ByggVestas bostäder på KTH Campus här
Läs mer om Campus Flemingsberg här
Läs mer om campus Albano här

Foto: Niklas Björling

+