Studentbostäder och laboratorium i samma byggnad

Studentbostäder och laboratorium i samma byggnad

Vill du studera och bo i Stockholm och samtidigt delta i utvecklingen av framtidens studentbostäder? Då är KTH Live-In Lab något för dig. Snart tas det första spadtaget för cirka 300 studentlägenheterna som delar vägg med ett laboratorium. Syftet med projektet är att öka innovationstakten. Tiden mellan forskningsresultat och marknadsintroducering kortas.

Fastighetsbolaget Einar Mattsson, en av Sthlm6000+ partners, står bakom och finansierar Live-In Lab. KTH ansvarar för forskningsverksamheten i laboratoriet. De cirka 300 studentbostäderna kommer att uppföras på KTH:s campus på Valhallavägen och beräknas vara klara för inflyttning redan nästa år.

KTH Live-In Lab kommer att delas upp i två olika delar, en passiv och en aktiv del. Den passiva delen används av forskarna för att samla information om de boendes liv, till exempel hur ofta de är hemma och vilka tider de sover. Den aktiva delen kommer att bestå av bygglovsbefriade lägenheter och ska användas för att testa ny teknik. Dessa lägenheter byggs om på årlig basis. Forskare och studenter kommer att bestämma hur lägenheterna ska utformas i framtiden.

Några av de förslag på forskningsprojekt som har inkommit är till exempel förflyttningsbara lägenhetsväggar och fönster som kan ändra form. Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson, hoppas på att Live-in Lab ska leda till fler innovativa bostadslösningar.

– Som fastighetsägare är vi beroende av innovativa lösningar för att utveckla bättre bostäder. Äger man som vi drygt 5 000 bostäder blir små förändringar stora när man kan applicera på dem på alla bostäderna i beståndet. Att innovationstakten ökar är helt nödvändigt och vi i branschen har ett eget ansvar att stötta det, säger Stefan Ränk i ett pressmeddelande.
KTH Live-In Lab ingår i Sthlm6000+ och bidrar både till målet 6 000 nya studentbostäder i Stockholmsregionen till år 2017 och målet om att utveckla framtidens studentboende. Stockholms stads bostadsförmedling kommer att förmedla de nya lägenheterna till studenterna.

Läs mer om KTH Live-In Lab här:
http://www.mynewsdesk.com/se/einar-mattsson-ab/news/kth-och-einar-mattsson-startar-live-in-lab-132375

https://www.kth.se/forskning/artiklar/studenterna-ska-bo-i-ett-labb-1.599415

+